Általános szerződési feltételek

Utolsó módosítás: 2017. november 30.

PREAMBULUM

Az utisugo.hu Kft. a potyaleső.hu szolgáltatását újraindítja. A korábbi legalább egy éven keresztül használaton kívüli partneri regisztrációkat törli. A szolgáltatás bevezetése során visszavonásig az újabb regisztrációk esetében a partneri felülvizsgálat alkalmával utisugo.hu kft belátása és ezzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően a tájékoztatásban szereplő időszakra költségmentességet biztosít.

1. ALAPFOGALMAK:

1.1. Szolgáltató:az Utisugo.hu Kft. (cím: 1115 Budapest, Ozorai utca 2.; adószám: 14925690-2-43; céget nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-926317, képviseli: Pozsonyi György ügyvezető)

1.2. Weboldal: a Szolgáltató tulajdonában álló Weboldal, amelyen a szerződés szerinti hirdetési szolgáltatását végzi.

1.2. Szerződő Partner: A hirdetési szolgáltatást megrendelő vállalkozás.

1.3. Érdeklődő: az a személy, aki a Szolgáltató felületén megjelent hirdetés alapján bármely csatornán keresztül szeretné hozzájutni Szerződő Partner termékéhez, szolgáltatásához.

1.4. Érdeklődés: Érdeklődő kötetlen érdeklődése, amely nem jár a Megrendelés joghatásaival

1.5. Megrendelő: az a személy, aki írásban vagy szóban megrendeli a terméket vagy szolgáltatást és ezzel egy időben elfogadja a megrendelési feltételeket.

1.6. Megrendelés: Érdeklődő megrendelési szándékát nyilvánítja ki azzal, hogy írásban vagy szóban megrendeli a terméket vagy szolgáltatást és elfogadja a megrendelési feltételeket

1.7. Megrendelési feltételek: A Szerződő Partner által Érdeklődő felé ismertetett feltételrendszere, amelynek elfogadásával az Érdeklődő a Megrendelési feltételekben meghatározott módon kötve van megrendeléséhez

2. A SZOLGÁLTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE

2.1. A Szolgáltató a tulajdonában lévő Weboldalon meghirdeti a Szerződő Partner termék illetve szolgáltatás ajánlatait, és biztosítja a Szerződő Partner elérhetőségeinek megjelenítését, átkattinthatóságát.

2.2. A Szolgáltató csak a Szerződő Partner elérhetőségeinek megjelenítését biztosítja az érdeklődés, megrendelés továbbításához, a konkrét megrendelésben, érdeklődés megválaszolásában nem vesz részt. A Szerződő Partner igazolja vissza a megrendeléseket, vagy válaszolja meg az érdeklődéseket.

2.A SZERZőDő PARTNER VÁLLALÁSAI

3.1. A szerződés a Szolgáltató és Szerződő Partner között a Szolgáltató Partner regisztrációja után ajánlatának feltöltésével és Szolgáltató általi jóváhagyásával, azaz a Weboldalon történő megjelenítésével jön létre. Szerződő partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy regisztrációjával és ajánlatának megjelentetésével elfogadja jelen szerződési feltételeket.

3.2. A szerződés megkötése után a Szerződő Partner biztosítja a megjelenéshez szükséges adatokat Termék, szolgáltatás adatok, kép, árak, kedvezmények, a weboldal őrlapja alapján. A Szerződő Partner biztosítja, hogy a Szolgáltató oldalán, a termék, vagy szolgáltatás minőségéről, feltételeiről feltöltött információk teljesek és a valóságnak megfelelnek. Ezek valótlanságából eredő mindennemő közvetlen, vagy közvetett kárért felelősséget vállal és a Szolgáltató helyett helytáll.

3.3. Szerződő Partner köteles a valóságnak megfelelő adatokat megjeleníteni ajánlatában, különös tekintettel az árak, és az árat befolyásoló paraméterek vonatkozásában. Kötelezően előírt egyéb költségek az érdeklődés, megrendelés során nem merülhetnek fel, de nem szerepelhetnek a megjegyzés mezőben sem (kivéve az iparágra jellemző hagyományos módon esetlegesen külön megjelenített adó jellegő költségeket). A megjegyzés mezőben csak opcionálisan választható költségek szerepelhetnek és az ajánlatnak ezek nélkül is megrendelhetőnek és elérhetőnek kell lennie.

3.4. A Szerződő Partner az érdeklődésekre, megrendelésekre az általa biztosított elérhetőségeken, a megjelenés ideje alatt köteles válaszolni, Megrendelést visszaigazolni, vagy amennyiben a termék/szolgáltatás elfogyott, azt elutasítani és a termék/szolgáltatás elérhetőségét haladéktalanul a valóságnak megfelelően beállítani.

3.5. Szerződő Partner az ajánlatában bekövetkezett bármilyen változást köteles haladéktalanul a valóságnak megfelelően korrigálni Szolgáltató Weboldalán is, különös tekintettel az ajánlati árra, vagy az ajánlat elérhetőségének megváltozására, vagy az ajánlat elérhetetlenné válására.

3.6. A Szerződő Partner köteles az általa már visszaigazolt Megrendelést teljesíteni. Amennyiben valamilyen okból ezt nem tudja megtenni, köteles a Megrendelőt minimum azonos értékő, de akár magasabb színvonalú termékkel/szolgáltatással kárpótolni.

3.7. A Szerződő Partner Megrendelés esetén minden esetben köteles az Érdeklődőt tájékoztatni az elállás feltételeiről.

3.8. A Szerződő Partner köteles a Szolgáltatót tájékoztatni bármilyen, a szolgáltatást akadályozó tényezőről, mint pl.:
    internet csatlakozás meghibásodása
    megadott kommunikációs csatornákkal előforduló problémák

3.9. A jelen 3. pontban rögzített vállalások elmulasztása valamint az Érdeklődők reklamációja esetén Szolgáltató a szerződés azonnali hatályú felmondására válik jogosulttá, és Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatását mindenfajta közvetlen és közvetett kártérítési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. Az addig befizetett díjak alapján teljesítésszerő számlát állít ki, a bekért és be nem fizetett díjaktól teljesítés hiányában a szerződés felbontása miatt eltekint, arról számlát nem állít ki.

4. A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALÁSAI

4.1. Szolgáltató biztosítja, hogy Szerződő Partner a termék/szolgáltatás minőségéről és feltételeiről, valamint a mindenkori tarifákról szóló, információkat és tudnivalókat minden esetben hitelesen közzétehesse a Weboldalon.

4.2. A regisztrációt követően az adatok feltöltését a Szerződő Partner végzi el, azaz az általa rögzített adatok, árak tartalmáért, valódiságáért a Szolgáltató semmilyen garanciákat nem vállal.

4.3. A Szolgáltató a Szerződő Partnereket a Weboldal használatuk és adatok pontossága alapján kategóriákba sorolja és eltérő használatot engedélyez. Ez a besorolás a látogatók részére nem publikus, Szerződő Partnert kifelé semmilyen formában nem minősíti. A partnertípusok a következők:
     Ellenőrzés alatt – Újonnan regisztrált partner, akinek alapadatai is ellenőrzésre várnak
     Partner – Aki ajánlatokat tölthet fel, de azok csak ellenőrzés után jelennek meg
     Megbízható partner – Akik ajánlataikat ellenőrzés nélkül azonnal közzétehetik.
A Szolgáltató, a Szerződő Partnert precizitása, közölt adatainak megbízhatósága, használati rutinja, fizetési morálja, alapján értékeli és kategorizálja, de a kategóriák felülvizsgálata a használat során bármikor, akár önkényesen is történhet. A minősítés mellet Szolgáltató minden esetben az elvárásait is közli a jobb minősítés eléréséhez.

4.4 Szolgáltató a partner minősítéssel rendelkező Szerződő Partnerek ajánlatait a tőle telhető legrövidebb idő alatt ellenőrzi és engedélyezi, vagy közli módosítási igényeit. A Szolgáltató az ajánlatok elbírálásánál a Látogatók érdekeit tartja szem előtt, az összehasonlíthatóság biztosításával és a megtévesztő árkedvezmények, valamint egyéb bújtatott költségek lehetőségének és jogtalan előnyszerzések kizárásával. Az ilyen jellegő próbálkozások a minősítés rontását, ismételt esetben szolgáltatásból történő kizárást vonnak maguk után.

4.5 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Szerződő Partnert indoklás nélkül kizárhassa a szolgáltatásból, amennyiben úgy érzékeli, hogy Szerződő Partner magatartása etikailag nem felel meg a Weboldal szellemiségének.

4.6. A Szolgáltató biztosítja a Szerződő Partner által feltöltött információk (szöveg, árak, csomagok, képek) megjelenítését, de jogosult ezeket a szolgáltatás javítása céljából, indokolt esetben korlátozni.

4.7. Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő Partnert a szolgáltatásában bekövetkező bármilyen változásról, mint pl.:
     Üzemszünet
     Rendelkezésre állási problémák

4.8. Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeken keresztül módosíthatja a rendszer használati feltételeit mely, módosulások minden új megrendelésre vonatkoznak. Minden egyes időszak megrendelése külön szerződésnek minősül, melynek feltételeit és szolgáltatási díját a Szerződő Partner a díjbekérőben jelzett szolgáltatási díj befizetésével fogadja el. A feltételek korlátozás nélkül módosulhatnak, az ilyen jellegő változásokra a Szolgáltató igyekszik felhívni a figyelmet. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy minden megrendelés előtt a Szerződő Partner ellenőrizze az ÁSZF tartalmát. Ennek ellenőrzéséhez segítséget nyújt az ÁSZF alján található „utolsó módosítás dátuma” rész.

4.9. Szolgáltató biztosítja az ajánlatok megjelenését és a Szolgáltató Partner elérhetőségeinek megjelenítését az érdeklődők számára:

4.9.1. A megjelenő ajánlat a Szerződő Partnert az ajánlat elérhetőségére kötelezi a látogatóval, valamint a Szolgáltatóval szemben egyaránt. A hibás közlés a szolgáltatásból történő kizárást és különleges esetekben - amennyiben arra Szerződő Partner kötelezettséget vállalt -, kártérítési igényeket is vonhat maga után.

4.9.2. A Szolgáltató jogosult az ajánlat elérhetőségét ellenőrizni akár anonim módon is. Felderített valótlan tartalmú, vagy elérhetetlen ajánlat esetén a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF szerint eljárni.

4.9.3. A Weblapon feltüntetett elérhetőségeken keresztül érkező, a Weblapra hivatkozó érdeklődésekre, a Szolgáltató Partner a technikailag elvárható legrövidebb időn belül köteles válaszolni. Szolgáltató Partner köteles az érdeklődőt megrendelése előtt tájékoztatni az esetleges elállás feltételeiről és minden olyan körülményről, ami az érdeklődő megrendelését befolyásolhatja. Ezzel egy időben az Érdeklődő Megrendelése esetén elfogadja a közölt feltételeket. A Weboldalon a Megrendeléssel kapcsolatban nem minden feltétel jelenik meg.

4.9.4. Az Érdeklődő Megrendelésének teljesüléséhez szükséges minden adatot, elérhetőséget megrendelési számot a Weboldalon közétett elérhetőségeken keresztül lehet és kell eljuttatni a Megrendelő részére, további egyéb kommunikációs csatorna megadása megbeszélhető, de nem elvárható. Szolgáltató Partnernek biztosítania kell a lehetőséget az esetleges szóbeli megrendelésre.

4.9.5. A Szerződő Partner és a Megrendelő között a Megrendelés során közvetlen szerződés jön létre, amelyben a Szolgáltató semmilyen formában nem vesz részt és annak tartalmáért semminemő felelősséget nem vállal egyik fél felé sem.

5. MEGRENDELő MEGRENDELÉSTőL TÖRTÉNő ELÁLLÁSA

5.1. A Szerződés a Szerződő Partner és a Megrendelő között jön létre a Megrendelés során. Az elállás feltételeiről a Szerződő Partner a Megrendelés megtörténte előtt köteles tájékoztatni a Megrendelőt, és az abban foglaltak, mint a szóbeli szerződés feltételei, kötik mindkét felet.

5.2 Az elállás következtében fellépő esetleges kártérítési igények érvényesítése során a Szolgáltató, jelen ÁSZF és ÁFF ismertetésén kívül semmilyen szerepet nem vállal illetve kártérítésre nem kötelezhető. A Megrendelő és a Szerződő Partner is lemond a Szolgáltatóval szembeni bármilyen, érdeklődéssel, megrendelés elállással kapcsolatosan felmerült közvetlen és közvetett kártérítési követeléseiről.

6. SZOLGÁLTATÁS DÍJA

6.1. Szerződő Partner általi ajánlat csak naptári hétre adható meg, hétfőtől vasárnapig. Amennyiben a megrendelés pillanata későbbi, mint az adott naptári hét hétfője úgy azon a héten már csak a megrendelés napjától a hét vasárnapjáig van lehetőség az árakat megadni és az érdeklődők számára is csak vasárnapig jelennek meg az árak, függetlenül attól hogy az érdeklődők az adott naptól egy teljes hetet láthatnak előre. Amennyiben Szerződő Partner szeretné az érdeklődők számára látható további napokat is megadni úgy azt a következő hét megrendelésével teheti meg.

6.2. A Szerződő Partnernek az aktuális dátum szerinti adott hétre és az azt követő további három hétre van lehetősége előre megrendelni a szolgáltatást. A tényleges megrendelés a díjbekérőn jelzett díj megfizetésével jön létre. Amennyiben a szolgáltatás díja a díjbekérőn jelzett időpontig nem érkezik meg, úgy Szolgáltató azt érdekmúlás miatt szerződéstől történő elállásnak tekinti és a szolgáltatást megszünteti a lejárat utáni első munkanapon, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás az érdeklődők számára korábban elindult-e. A szolgáltatásról ilyen esetben számlát nem állít ki, ellenben a Szerződő Partnerhez tartozó regisztrációt inaktiválja és a Szerződő Partnerhez tartozó terméket, szolgáltatást tartalmazó weboldallal, telefonszámmal, e-mail címmel, mint elérhetőséggel nem enged ismételten regisztrálni.

6.3. A Szolgáltató egy azon időszakra és megjelenési formára nem azonos díjazást alkalmaz. A díjazás mértéke függhet a megrendelés gyorsaságától, partneri minőségtől, egyidejő megrendelések számától, a megjelenített ajánlat kedvezmény szintjétől.

6.4. A Szerződő Partner az adott pillanatban a megrendelésére érvényes pontos díjazás összegéről az adminisztrációs felületen tájékozódhat. A nettó összeg megjelenik az ajánlat fejlécében és a megrendelés gombon kiírva is.

6.5. A Szolgáltatás díja jelen ÁSZF meghirdetésének pillanatától egy naptári hétre (minden héten hétfőtől-vasárnapig), függetlenül a megrendelés héten belüli napjától nettó 1 000 Ft és 10 000 Ft plusz ÁFA között változik.

6.6. Szolgáltató a megrendelés árával szabályozza a megjelenő ajánlatok számát, hogy a megrendelt szolgáltatás valódi forgalmat generálhasson a Szerződő Partner termékeire, szolgáltatásaira. Szolgáltató törekszik az árak alakításával az optimális ár/értékesítés/költség viszony elérésére, ezért az adott hétre történő megrendelés sorszámától jelentősen függ az adott heti hirdetés költsége. A sorszámhoz kötődő mindenkori árakat az ÁSZF tartalmazza, mely az érvényességének kezdete után érkezett megrendelésekre érvényes és az adminisztrációs felületen is ennek megfelelően jelennek meg a megrendelés költségei.

6.7. Megrendelések díja sorszámuk alapján:

    1 – 4 : 1 000 Ft + ÁFA (azaz bruttó 1 270 Ft)
    5 – 8 : 4 000 Ft + ÁFA (azaz bruttó 5 080 Ft)
    9 – 12 : 6 000 Ft + ÁFA (azaz bruttó 7 620 Ft)
    13 – 16 : 8 000 Ft + ÁFA (azaz bruttó 10 160 Ft)
    17 – : 10 000 Ft + ÁFA (azaz bruttó 12 700 Ft)

7. SZELLEMI TERMÉK TULAJDONJOGA

7.1. A Szolgáltató Weboldalán elkészült, a Szerződő Partnert bemutató internetes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi, bárminemő felhasználása csak a Szolgáltató írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

7.2. A portállal és annak adatbázisával kapcsolatos jogok kizárólag a Szolgáltatót illetik. A Szolgáltató tulajdonát képezi a portál szervezésével és mőködtetésével kapcsolatos know-how. Know-how alatt értjük a portállal kapcsolatos küllemi, keresési, ajánlási és érdeklődési, megrendelési stratégiák használatát.

8. FELELőSSÉG

8.1. A Szolgáltató a Megrendelések teljesülése tekintetében nem tartozik a Szerződő Partner felé semmilyen felelősséggel: amennyiben a Szerződő Partner úgy ítéli meg, hogy számára nem érkezett elég megrendelés, ezen a címen semmilyen kárpótlás nem illeti meg, valamint ez nem minősül szerződésszegésnek.

8.2. A Szolgáltató nem felel a Szerződő Partner által megadott adatok hitelességéért, hiányos adatokért vagy nem piacképes szolgáltatásaiért.

8.3. A szolgáltatások igénybevétele során a Megrendelőnek okozott kár esetén a Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Megrendelő és Szolgáltató között szerződés nem jön létre, csak a Megrendelő és Szerződő Partner között. Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely, a Szerződő Partner által nyújtott termékkel, szolgáltatással összefüggésben a Megrendelőt ért kár tekintetében.

8.4. A Megrendelő által okozott kárért a Szolgáltató nem felel, az ilyen igényt a Szerződő Partner közvetlenül érvényesítheti a Megrendelővel szemben, amelyhez Szolgáltató a rendelkezésére álló információkkal és érvényes szabályzatokkal segítséget biztosít, de harmadik félként ilyen eljárásba be nem vonható.

9. A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA

9.1. Jelen Szerződés a Szerződő Partner megrendelésének elfogadását követően a megrendelésre vonatkozó díjbekérő kiküldésével köttetik és annak pénzügyi teljesítésével lép hatályba. A megállapodás határozott, a megrendelt időszakkal azonos időtartamra köttetik.

9.2. Szerződő Partner ajánlatát a megrendelés ideje alatt szabadon módosíthatja, leállíthatja, újraindíthatja. Az ilyen jellegő változtatások a megállapodás érvényére nincsenek hatással, az ajánlat leállítása nem minősül felmondásnak, és a felek lejárati idő előtti elszámolására sem ad lehetőséget.

9.3. A Felek megegyezése esetén jelen szerződés, írásban bármikor módosítható, illetve felmondható.

9.4. Felek a felmondás jogáról lemondanak, tekintettel a szerződés rövid határidejére.

9.5. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél szerződésszegése esetén jelen szerződés azonnali hatállyal bármikor felmondható.

9.6. Szerződő Partner minden új Megrendelése, külön szerződésként kezelendő, de amennyiben valamely fél szerződésszegés miatt jogosan mondja fel jelen szerződést, a felmondását ugyan azon okokra hivatkozva kiterjesztheti a többi, már megkötött és még nem teljesült szerződősére is.

9.7. A Felek bármely felmondás esetén egymással elszámolnak, és a Szolgáltató töröl minden - de csak Szerződő Partnerrel kapcsolatos - adatot, kivéve az esetlegesen a megrendelések során, vagy azokat követően a Szerződő Partnerrel kapcsolatban a Weboldalon keletkező információkat. A törlés nem vonatkozik a korábbi Megrendelések Megrendelőire és azok Megrendeléssel kapcsolatos adataira, észrevételeire, értékeléseire.

9.8. A jelen szerződés mellékletei nem tartalmazhatnak olyan feltételeket, amelyek ellentétesek a jelen szerződésben megállapodott feltételekkel.

10. TITOKTARTÁS

10.1. A jelen megállapodás alkalmazása során bizalmas információnak minősül minden, az alábbi 10.2 pontban írt céllal kapcsolatban átadott információ, ideértve, de nem kizárólag valamelyik Fél pénzügyeire, marketingterveire, üzleti lehetőségeire, kutató és fejlesztő munkájára, know-how-jára és a piaci bevezetés előtt álló termékeire vonatkozó információ.

10.2. A Felek az átadott bizalmas információt kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése céljából használhatják.

10.3. A Felek harmadik személyek számára a bizalmas információt nem adhatják át, kivéve azon alkalmazottaikat és megbízottjaikat, akiknek kizárólag a fenti 10.2 pontban meghatározott cél elérése érdekében van szüksége a bizalmas információhoz való hozzáférésre, illetőleg annak megismerésére. A bizalmas információnak az itt meghatározott alkalmazottak vagy megbízottak részére való feltárása is csak azt követően történhet meg, hogy a bizalmas információt megszerző Fél az adott alkalmazottal vagy megbízottal a jelen fejezetben írottakkal egyezően szigorú titoktartási feltételekkel titoktartási megállapodást kötött a jogosulatlan felhasználás vagy átadás elkerülése érdekében.

10.4. A Felek kötelesek a Megrendelők adatainak maximális biztonsággal történő kezelésére, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

10.5. A Felek a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szerződő Partner köteles a Szerződésben nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett valamennyi változást Szolgáltató részére maximum 5 munkanapon belül bejelenteni.

11.2. Szerződő Felek egyező akarattal állapítják meg azt is, hogy a jelen szerződés a létrejöttével egyidejőleg hatályon kívül helyezi a Szerződő Felek minden egyéb korábbi, akár szóbeli, akár írásbeli - a jelen szerződés tartalmára vonatkozó - megállapodását.

11.3. Ha vitás kérdés merül fel a jelen szerződés bármely rendelkezésének az értelmezésével, alkalmazásával vagy a felmondási okkal kapcsolatban, bármelyik fél írásban kérheti, hogy a Felek a kéréstől számított tíz (10) munkanapon belül megbeszélést tartsanak és próbálják rendezni a vitás kérdéseket illetékes vezetőik tárgyalásai útján. Az egyeztetéseken döntési jogkörrel rendelkező személyek vesznek részt, akik jóhiszemően tárgyalnak a vitás kérdések megoldása érdekében, mielőtt más rendelkezésre álló jogorvoslatot vennének igénybe.

11.4. Szerződő Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására - a pertárgy értékétől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.5. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11.6. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket - a jogszabályi rendelkezések betartásával - szükség esetén egyoldalúan módosítani, mely módosítás a már megkötött szerződések esetében csak a Szerződő Partner egyidejő, írásbeli értesítése mellett lép hatályba. Az utolsó módosítás dátumát az ÁSZF tartalmazza. Az utolsó módosítás után megkötött újabb szerződések esetén a szerződés automatikusan a módosított ÁSZF alapján jön létre, külön tájékoztatás nélkül.

12. SZERZŐDŐ PARTNER KIJELENTI, HOGY

12.1. A jelen szerződést képviseletre jogosult tette közzé, és a képviselő képviseleti joga nem esik olyan korlátozás alá, mely a jelen szerződés közzétételét, a Szerződő Partner képviseletében való jognyilatkozat-tételnek bármilyen módon akadályát jelentené.

12.2. A jelen szerződés megkötése és teljesítése nem eredményezi más, harmadik féllel kötött megállapodásaik megszegését.