Potyaleső.hu adatvédelmi nyiletkozat
Az Utisugo.hu Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A Potyaleső.hu webhely minden lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. A kért szolgáltatások biztosításához egyes esetekben azonban szükség van bizonyos adatokra, amelyek tárolását és felhasználási módját ez a dokumentum hivatott ismertetni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az adatvédelmi nyilatkozatot!

A személyes adatok összegyűjtése

Az Utisugo.hu Kft. Potyaleső.hu webhelye csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. A személyi adatok olyan információk, melyek segítségével azonosítható az adott felhasználó. Ilyen adat például a név, a telefonszám és az e-mail cím. Az Utisugo.hu Kft. valamennyi weblapján pontos tájékoztatást kap arról, hogy a kért termék vagy szolgáltatás biztosításához milyen adatokra van szükség.

Az Utisugo.hu Kft. Potyaleső.hu webhelye a kérdések és javaslatok beküldésekor a teljes név, az e-mail cím vagy más elérhetőségi adat megadását kéri, kizárólag azért, hogy szükség esetén tudathassa Önnel a választ.

A cookie-k és az egyéb webes technológiák

A cookie nem más, mint egy szövegfájl, amelyet a weblap kiszolgálója helyez el a számítógép merevlemezén. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Minden cookie egy adott felhasználóhoz tartozó egyedi fájl, amelyet csak az azt létrehozó webhely tud olvasni. A cookie-k egyik legfőbb célja a kényelmesebb, időtakarékosabb internethasználat.

A cookie-kat elfogadhatja, de vissza is utasíthatja. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngészőbeállítások módosításával a cookie-kat vissza is utasíthatja. Ez utóbbi esetben azonban nem élvezheti majd hiánytalanul a meglátogatott webhely interaktív szolgáltatásait.

Az Utisugo.hu Kft. által kínált cookie-k a személyazonosság hitelesítésére és a helyi beállítások tárolására szolgálnak.

A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el az Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (google.hu - privacy) tilthatja le a Google cookie-jait, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (networkadvertising.org) a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

A személyi adatok felhasználása

Az Utisugo.hu Kft. a következő célokra használja az adatokat:

A jelen webhelyen gyűjtött azonosításra alkalmas adatokat az Utisugo.hu Kft. nyilvántartásba veheti és feldolgozhatja azokat. E webhely használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatai ilyen módon feldolgozásra kerüljenek.

A személyi adatok kiadása

Az Utisugo.hu Kft. Potyaleső.hu webhelye azonosításra alkalmas adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak.

Amennyiben a jelen nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Utisugo.hu Kft. az Ön által ezen a webhelyen megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja az Utisugo.hu Kft. illetve társult vállalatain kívüli felek rendelkezésére.

Az Utisugo.hu Kft. jogi kötelezettségei

Az Utisugo.hu Kft. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:

  • a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy az Utisugo.hu Kft., illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik
  • az Utisugo.hu és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében
  • abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni az Utisugo.hu Kft. felhasználói, webhelyei, illetve a nyilvánosság személyes adatait.

Más webhelyek

Az Utisugo.hu Kft. webhelyéről elérhető más webhelyekre nem vonatkoznak az Utisugo.hu Kft. adatvédelmi előírásai. Azt tanácsoljuk, hogy tanulmányozza az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról. Az Utisugo.hu Kft. nem felelős az utisugo.hu tartományon kívüli webhelyek adatvédelmi nyilatkozatáért vagy más tartalmáért.

A személyi adatok felügyelete és hozzáférhetősége

Az Utisugo.hu Kft. Potyaleső.hu webhelye a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az Ön engedélye nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatvédelmi nyilatkozat és a jelen webhelyen megadott adatvédelmi beállítások nem okvetlenül érvényesek azokra az adatokra, amelyeket más alkalommal, más, külön üzemeltetett Instantweb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban adott meg az Instantweb Kft-nek.

Értesítés kérése

Az Utisugo.hu Kft. bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja. A levelek végén található útmutatást követve letilthatja az ilyen értesítéseket, és törölheti személyi adatait a nyilvántartásból.

A személyi adatok védelme

Az Utisugo.hu Kft. célja, hogy a felhasználók megbízzanak ezen webhely adatvédelmi rendszerében. Az Utisugo.hu Kft. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Az Utisugo.hu Kft. mindent megtesz az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

A nyilatkozat módosítása

Az Utisugo.hu Kft. bizonyos időközönként módosítja a jelen nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátumot is megváltoztatja. Amennyiben a nyilatkozat tartalma megváltozik, vagy módosul az Utisugo.hu Kft. webhelyén alkalmazott adathasználat, az Utisugo.hu Kft. jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen, vagy közvetlen értesítést küld a változásról. Érdemes rendszeres időközönként újra elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot, és feleleveníteni az Utisugo.hu Kft. által gyűjtött személyi adatok védelméről szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.

Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mailben teheti fel nekünk.

További információ

Az Utisugo.hu Kft. szívesen fogadja a jelen nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha bármikor azt tapasztalja, hogy az Utisugo.hu Kft. nem tett eleget a nyilatkozatban előírtaknak, jelezze e-mailben vagy levélben, és az Utisugo.hu Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy mielőbb fényt derítsen az Ön által jelzett problémára, és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja azt.

Utisugo.hu Kft. - Potyaleső.hu
1114 Budapest, Bartók B. u. 15/d.
Telefon: +36 1 690 1881
Fax: +36 1/372 07 01
info[kukac]potyaleso[pont]hu